Selecteer een pagina

eHerkenning wijzigt

Wat verandert er? Maakt u gebruik van eHerkenning om in te loggen bij de overheid? En logt u in met alleen een gebruikersnaam en een wachtwoord? U kunt straks alleen nog inloggen met een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveaus EH2 tot en met EH4. Het laagste...

Dropshipping en BTW

Uit correspondentie met de Belastingdienst blijkt dat het bij dropshipping van belang is om de contractuele verhoudingen in kaart te brengen om vast te stellen of en door wie Nederlandse btw is verschuldigd. Hieruit moet blijken door wie of in wiens opdracht de...

Inkomensafhankelijke combinatiekorting: 12 jaar!

Ouders waarvan het jongste kind op 1 januari 12 of ouder is hebben geen recht meer op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dat zorgt voor duizenden euro’s meer belasting. inkomensafhankelijke combinatiekorting Ouders waarvan het jongste kind op of voor 31...

TOZO 4

De Tozo is meerdere malen verlengd sinds maart 2020: Tozo 1: maart t/m mei 2020 Tozo 2: juni t/m september 2020 Tozo 3: oktober 2020 t/m maart 2021 Tozo 4: april t/m juni 2021 Sinds Tozo 3 is een partnerinkomenstoets van toepassing. Dat houdt in dat het inkomen van je...