Selecteer een pagina

Voor het doen van aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk, het nieuwe portaal voor ondernemers, is DigiD of eHerkenning nodig om in te loggen. eHerkenning is niet gratis. Daarom komt er een compensatieregeling. Alle organisaties die eHerkenning alleen nodig hebben voor het doen van hun belastingaangiften kunnen gebruikmaken van de regeling. Dit geldt niet voor eenmanszaken. Zij kunnen aangifte doen met DigiD.

Compensatie

De regeling compenseert één eHerkenningsmiddel per organisatie per jaar. De machtiging aan een intermediair wordt niet gecompenseerd. De compensatie is op jaarbasis. De regeling start (met terugwerkende kracht) vanaf 1 januari 2020 en duurt 2 jaar. De vergoeding wordt betaald aan de ondernemer zelf en geldt alleen voor het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel. De ondernemer regelt dit bij één van de erkende leveranciers. Ook als hij al een inlogmiddel heeft en deze om wilt laten zetten. Er wordt ongeveer € 24 vergoed: de prijs van een Belastingdienst EH3-inlogmiddel. Vanaf augustus kan de vergoeding online worden aangevraagd via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, rvo.nl.

Mensen die loonaangifte of aangifte vennootschapsbelasting via het oude portaal deden en zich niet in het Handelsregister kunnen inschrijven kunnen geen eHerkenning aanschaffen. Zij zullen voorlopige aangifte moeten doen via een softwarepakket of intermediair. Ook zij hebben recht op compensatie. De fiscus zal deze mensen hier zelf over informeren.

Uitstelregeling loonaangifte verlengd

Mensen die vanwege de invoering van eHerkenning tot 1 juli 2020 uitstel gekregen voor het doen en betalen van de loonaangiften krijgen een automatische verlenging tot 1 augustus 2020. Zo is er extra tijd voor de aanschaf van eHerkenning. Wanneer al wel aangifte is gedaan over een tijdvlak in 2020 zal het uitstel niet verder worden verlengd.