Selecteer een pagina

Zakelijke rijders van een nieuwe elektrische auto zijn in 2021 duurder uit dan dit jaar. De bijtelling voor privégebruik stijgt namelijk opnieuw, van 8% naar 12%. Het kabinet ziet na een analyse van de autoverkopen vooralsnog geen aanleiding om van de reeds ingeslagen weg af te wijken.

Voordelen elektrische auto afgebouwd

De voordelen van een elektrische auto worden steeds verder afgebouwd (infographic), zo is eerder afgesproken in het Klimaatakkoord. De komende jaren zien de cijfers er zo uit:

2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bijtelling 12% 16% 16% 16% 17% 22%
Cap € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 n.v.t.

De cap geldt niet voor auto’s op waterstof en vanaf 2021 ook niet meer voor auto’s met zonnecellen als aandrijving. Vanaf 2026 zou het aanbod aan betaalbare elektrische wagens zo groot moeten zijn dat de voordelen kunnen vervallen, zo is het idee van de overheid.
Maar in de tussentijd moet er geen sprake zijn van ‘oversubsidiëring’ van elektrisch rijden, en overigens ook niet van te weinig stimulans vanuit de overheid. Daarom hanteert het kabinet de zogenoemde ‘hand-aan-de-kraan’-methode. Elk jaar wordt daarom onderzocht of het beleid bijgesteld moet worden.