Selecteer een pagina

Voor kleine, in de kern gezonde bedrijven, is eind mei een nieuwe overbruggingskredietregeling opengesteld. Met de Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKC) kunnen ondernemers relatief snel en eenvoudig kleine leningen afsluiten bij financiers, tegen relatief gunstige voorwaarden. Tot dusver kwamen kleine bedrijven lastig aan krediet.

Wat houdt de regeling in?

Binnen de KKC-regeling staat de overheid voor 95% garant voor leningen van 10.000 tot 50.000 euro, de rest van het risico ligt bij de financiers. De looptijd is maximaal 5 jaar, de rente is maximaal 4%. Ondernemers die van deze regeling gebruikmaken betalen eenmalig 2% vergoedingspremie aan de staat. Ondernemers (in een bv of nv) moeten persoonlijk borg staan voor 10% van de lening. Ondernemers met een eenmanszaak of vof zijn hoofdelijk aansprakelijk voor 100%.

Voor de KKC is 750 miljoen euro gereserveerd. De overheid staat voor 95% van dat bedrag (713 miljoen euro) garant.

Voor wie is deze regeling?

De KKC is bedoeld voor kleine ondernemers die behoefte aan liquiditeit hebben als gevolg van de coronacrisis. Het kabinet schat in dat ongeveer 30.000 bedrijven in aanmerking komen.

Waarom een nieuwe kredietregeling?

De nieuwe regeling is nodig als aanvulling op de al eerder opgetuigde kredietregelingen. Die regelingen, waaronder de BMKB-C (lening tot 1,5 miljoen euro) en GO (lening vanaf 1,5 miljoen euro) zijn vanwege de handelingskosten minder geschikt voor kleine leningen. Daar komt het hoge risico voor financiers als gevolg van de coronacrisis bij. Kleine bedrijven komen hierdoor moeilijk aan krediet, terwijl ze dat juist nu hard nodig hebben. Kleine bedrijven hebben bovendien vaak geen of weinig financiĆ«le buffers om crises op te vangen. De KKC-regeling moet het liquiditeitsprobleem verlichten, en krediet verschaffen tegen relatief gunstige condities.

Wat zijn de voorwaarden?

Om aanspraak te maken op de KKC moet een onderneming:

  • voor 1 januari 2019 al ingeschreven staan bij KVK
  • een minimale jaaromzet hebben van 50.000 euro
  • voor de coronacrisis voldoende winstgevend zijn geweest
  • voldoende terugbetalingscapaciteit te hebben

Leningen die vanaf 7 mei 2020 door de aangewezen financiers zijn verstrekt, mogen worden geherfinancierd. Daarbij geldt dat de KKC – financiering alleen kan worden verstrekt als je voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Door de garantstelling lopen financiers waarbij je de lening aanvraagt minder risico. Leningen worden alleen verstrekt aan gezonde bedrijven die de capaciteit hebben om aan hun terugbetalingsverplichtingen te voldoen. De financier maakt die afweging en gaat uit van de Gedragscode Kleinzakelijke Kredietverlening.

Hoe vraag ik KKC aan?

Voor je aanvraag kun je onder meer terecht bij Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos Bank, maar ook bij alternatieve financiers. Alle financiers die voor de BMKB-C geaccrediteerd zijn, mogen de regeling uitvoeren.

KKC

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket of bel 0800 2117.