Selecteer een pagina

Hoe gaat het Belastingplan 2021 eruit zien? Hoewel we voor de feitelijke invulling nog even moeten wachten, weten we zoals gewoonlijk voor de derde dinsdag van september al enigszins wat er aan de orde gaat komen.

Geen lastenverzwaring of bezuinigingen

Hoewel de schatkist leeggezogen wordt door de huidige corona-crisis, zegt minister Hoekstra op Prinsjesdag niet te willen vervallen in snelle lastenverzwaring of bezuinigingen.

Box 3

Het plan van voormalig staatssecretaris Menno Snel is van tafel. Dit is ‘juridisch onhoudbaar’ volgens staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën. Om tegemoet te komen aan het bezwaar dat spaarders en beleggers op dit moment belasting betalen over veronderstelde rendementen uit hun vermogen die hoger kunnen liggen dan de werkelijke opbrengsten, wil Vijlbrief het belastingvrije bedrag verhogen. In plaats van bedragen tot 30.000 euro zou dan bijvoorbeeld tot 50.000 euro geen belasting verschuldigd zijn. Na deze uitspraken van Vijlbrief, is er nog wel een motie aangenomen om extern onderzoek te doen naar concrete beleidsopties om de vermogensrendementsheffing te heffen op basis van werkelijk rendement.

Verhoging van het tarief van de innovatiebox

Als bedrijven winst maken met bepaalde vernieuwende activiteiten, dan hoeven zij over die winst minder vennootschapsbelasting te betalen. Het ‘tarief’ van deze innovatiebox is nu 7 procent. Vanaf 1 januari 2021 stijgt dit naar 9 procent.

Liquidatie- en stakingsverlies minder vaak aftrekbaar

Bedrijven kunnen verliezen lijden als een bedrijfsactiviteit in het buitenland of een dochteronderneming stopt. Ze mogen deze verliezen nu in veel gevallen aftrekken van de winst die zij in Nederland maken. Deze zogenoemde liquidatie- en stakingsverliesregeling wordt aangepast. De mogelijkheden voor bedrijven om deze verliezen af te trekken, worden beperkt.

Geen korting als vennootschapsbelasting in één keer betaald wordt

Bedrijven kunnen nu onder voorwaarden korting krijgen als zij de vennootschapsbelasting in één keer betalen. Vanaf 1 januari 2021 verdwijnt deze korting.

Bronbelasting op rente en royalty’s

Er komt in 2021 een bronbelasting op rente en royalty’s die via Nederland naar landen gaan die geen of weinig belasting heffen. Deze belasting zal 21,7 procent zijn. Ook worden boetes voor belastingontduiking openbaar gemaakt die zijn opgelegd aan dienstverleners, zoals belastingadviseurs. Het kabinet wil met deze en meer nieuwe maatregelen belastingontwijking en -ontduiking bestrijden.

Motorrijtuigenbelasting elektrische bestelauto

De motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s op benzine of diesel stijgt vanaf 2021 elk jaar met gemiddeld 24 euro per bestelauto. Hoeveel het bedrag precies stijgt, is afhankelijk van het gewicht van de auto. Deze maatregel is in het leven geroepen om het gebruik van elektrische bestelauto’s te stimuleren. De vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting hiervoor blijft tot 2025 bestaan.

Coronareserve

Vanwege de coronacrisis is het mogelijk een zogenaamde coronareserve in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 op te voeren. Doel hiervan is om het verwachte verlies over 2020 direct te kunnen verrekenen met de winst uit 2019.

Normaal kan dit ‘verrekenen’ pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020, wat niet eerder dan begin 2021 of later zal zijn. Het kabinet vindt het onwenselijk als bedrijven zo lang moeten wachten op die mogelijkheid. Daarom zal het kabinet het voor deze bedrijven mogelijk maken om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019.

De staatssecretarissen van Financiën hebben aangekondigd hier meer over bekend te maken met Prinsjesdag.

Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap

Het was vorig jaar al ‘hot topic’, maar met Prinsjesdag worden nu de maatregelen omtrent het excessief lenen bij de eigen vennootschap meegenomen in het Belastingplan 2021. Het wetsvoorstel hiertoe is deze zomer al ingediend. Vanaf 2023 worden de mogelijkheden beperkt voor aanmerkelijkbelanghouders om onbelast geld te lenen van hun eigen onderneming. Zij mogen vanaf dan nog tot 500.000 euro lenen, met uitzondering van bestaande eigenwoningschulden. Daarboven moet vanaf dan inkomstenbelasting worden betaald. De ingangsdatum is door de coronacrisis een jaar uitgesteld.