Selecteer een pagina

De huidige NOW kun je tot 31 mei aanvragen voor de maanden maart, april en mei. Vanaf 6 juli kun je de verlengde (en aangepaste) NOW-regeling aanvragen. In deze NOW 2.0 kun je tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor juni, juli en augustus. Deze vraag je op dezelfde manier aan. Enkele wijzigingen in de tweede NOW:

  • De opslag voor andere kosten dan loonkosten (bijvoorbeeld vakantiegeld) wordt verhoogd van 30 procent naar 40 procent.
  • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020, dit was in de eerste regeling januari 2020.
  • Voor seizoensbedrijven van belang: In de huidige NOW-regeling wordt de loonsom in maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in maart tot mei hoger is dan in januari tot maart.
  • Als je gebruik maakt van de NOW, mag het bedrijf geen winst uitkeren aan aandeelhouders, geen bonussen aan het bestuur uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.
  • Als je in de huidige NOW iemand wegens bedrijfseconomische redenen ontslaat, werd de subsidie verlaagd met de loonsom van deze persoon plus 50% ontslagboete. De correctie blijft bestaan, maar de 50% ontslagboete vervalt bij de NOW 2.0. Als je voor meer dan 20 werknemers bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt, moet je overleggen met vakbond.
  • Bij aanvraag van de NOW 2.0 moet je verklaren dat je werknemers stimuleert om bij- en om te scholen.

 Voor dit laatste punt, bij- en omscholing, start vanaf juli het programma Nederland leert door, waarmee mensen kosteloos online scholing kunnen volgen en ontwikkeladvies kunnen krijgen.