Selecteer een pagina

Met de Waardedalingsregeling van het IMG kan een eigenaar een vergoeding krijgen voor de lagere waarde van zijn woning, die is opgetreden doordat die woning in een gebied staat waar aardbevingen voorkomen. Eigenaren kunnen de schade van zowel verkochte als onverkochte woningen vergoed krijgen.

De meeste zaken kunt u regelen via deze website: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling

  • Bezwaar maken of uw gegevens wijzigen, kan in Mijn dossier. Bezwaar maken kan niet telefonisch.
  • Als u met meerdere eigenaren een woning bezit, moet elke eigenaar zelf een aanvraag Waardedaling doen.
  • Bent u niet-ingezetene en wilt u een aanvraag voor de waardedaling van een woning doen? Dat kan in de loop van het eerste kwartaal van 2021. Zodra dit mogelijk is, laten we dat weten.