Selecteer een pagina

Eenmalige TOGS, TVL of NOW belast?

Hebt u een eenmalige uitkering gekregen op grond van de Beleidsregel Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS)? Of een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)? Deze tegemoetkomingen zijn onbelast! Krijgt u van UWV een uitkering in het kader van de Tijdelijke...

Voor 1 april BTW-suppletie indienen; geen belastingrente

Geeft een BTW-ondernemer vrijwillig vóór 1 april 2021 de correctie voor te weinig aangegeven BTW van 2020 aan en betaalt hij deze ook, dan is hij geen belastingrente verschuldigd. Correcties onder de € 1.000 mag hij in de eerstvolgende BTW-aangifte meenemen. In de...

Kabinet verruimt vrije ruimte naar 3%

De coronapandemie blijft de overheid ervan doordringen dat werkgevers meer fiscale ruimte behoeven, bijv. door het thuiswerken. Er is per 2021 extra vrije ruimte.   Hoe werkt de vrije ruimte? De hoofdregel is dat alles wat u aan een werknemer geeft, belast loon...

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Naar verwachting openen vanaf 1 maart de gemeentelijke loketten waar onder andere ondernemers de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) kunnen aanvragen. Zij kunnen een beroep op deze regeling doen als ze een inkomensterugval ondervinden door de gevolgen...

Facturen maken en versturen

U stuurt een factuur (rekening) als u goederen en diensten levert aan andere ondernemers. U stuurt ook een factuur als u goederen of diensten levert aan een rechtspersoon die geen ondernemer is. Bijvoorbeeld een verenigingen of een stichting. Als u levert aan...

Mag je een coronaprik verplichten?

Het vaccineren tegen corona is begonnen, maar niet iedereen wil een coronaprik. Hoe ga je er als werkgever mee om als een van je werknemers zich niet wil inenten? Mag je werknemers verplichten zich te laten vaccineren? Mag je het überhaupt van ze verlangen? Hoe zit...