Selecteer een pagina

Nog maar kortgeleden, per 1 januari, steeg het wettelijk minimumloon met 3,75 procent. Intussen is een nieuwe verhoging alweer aangekondigd. Per 1 juli 2024 stijgt het wettelijk minimumloon met

Per 1 januari 2024 veranderde het nodige rond het minimumloon. Zo steeg het wettelijk minimumloon met 3,75 procent door reguliere indexatie. Ook werd een minimumuurloon ingevoerd in plaats van een minimumloon per maand. Deze verandering is gunstig voor werknemers met een minimumloon die een werkweek hebben van langer dan 36 uur.

Indexatie wettelijk minimumloon volgt later

Per 1 juli 2024 volgt een nieuwe stijging van het wettelijk minimumloon, van 1,2 procent. Daarvoor is een spoedwet nodig, die recent naar de Tweede Kamer is gestuurd. Door dit amendement van de Tweede Kamer stijgt het minimumuurloon naar verwachting van € 13,27 per uur naar € 13,43 per uur. Daarnaast vindt nog de halfjaarlijkse indexatie plaats. Elk halfjaar stijgt het minimumloon immers mee met de cao-lonen. Later dit voorjaar worden de exacte bedragen hiervan bekendgemaakt. Dan wordt dus ook pas goed duidelijk wat de verhoging van 1,2 procent precies betekent in de portemonnee. Het hogere minimumloon werkt ook door in uitkeringen, zoals: