Selecteer een pagina

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM)Voor veruit de meeste werkgevers is het vaste prik, elk jaar in mei of juni het vakantiegeld uitbetalen. Zo kunnen je werknemers met een gerust hart vakanties boeken. Toch vragen sommige ondernemers zich af: is vakantiegeld verplicht?Het vakantiegeld is rond 1910 in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat werknemers het zich konden veroorloven om lekker op vakantie te gaan. Dit bedrag is vastgesteld op minimaal 8% van het bruto jaarloon. Hierover moet nog belasting worden betaald. Het vakantiegeld wordt opgebouwd van tussen 1 juni en 31 mei van het volgende jaar. Andere namen voor vakantiegeld zijn vakantiebijslag en vakantietoeslag.

Vakantietoeslag verplicht?

Ja, vakantiegeld is verplicht in de meeste situaties. Je hebt te maken met twee verzamelingen van regels:

  • De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. In deze wet staat onder andere dat vakantiegeld wettelijk verplicht is.
  • Afspraken in je eventuele CAO. Hier kunnen regels staan over de hoogte van het vakantiegeld en het moment van uitbetaling.

 Het vakantiegeld mag niet verstopt zitten tussen de rest van het loon, maar moet duidelijk apart op de loonstrook vermeld worden. Zo kan er geen onduidelijkheid ontstaan.

Uitzonderingen vakantiegeld verplicht

In de basis is vakantiegeld verplicht, maar er zijn een aantal uitzonderingen.
Bijvoorbeeld als in de cao staat dat er geen vakantiegeld wordt betaald. Dit is alleen toegestaan als de medewerker in kwestie minimaal 108% van het minimumloon verdient. Anders moet je alsnog 8% vakantiegeld betalen. Verdient een van je medewerkers meer dan drie keer het minimumloon? Dan kun je samen schriftelijk vastleggen dat hij of zij minder of geen vakantiegeld ontvangt. Als het loon tijdelijk lager was door ziekte of verlof, wordt wel vakantiegeld opgebouwd over het lagere loon.

Uitbetaling vakantiegeld uitstellen

Hoewel vakantiegeld verplicht is, hoef je niet per se in mei of juni uit te betalen. Je kunt met je medewerkers afspreken dat je op een ander moment betaalt, bijvoorbeeld in het najaar als dit beter uitkomt. Als het nodig is, kun je zelfs het vakantiegeld gespreid over verschillende maanden betalen. Sommige medewerkers vinden dit zelfs prettig. Toch mag je dit niet eenzijdig beslissen. Je medewerkers moeten hiervoor akkoord geven, het liefst schriftelijk.