Selecteer een pagina

Minister Kaag van Financiën heeft  de miljoenennota gepresenteerd en het kabinet heeft het Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het pakket bevat een belangrijk deel van de beloofde koopkrachtondersteuning. Lees hieronder de belangrijkste fiscale maatregelen uit het Belastingplan 2023.

Ib-tarief eerste schijf

Het tarief van de eerste schijf in box 1 gaat omlaag van 37,07% naar 36,93%.

Arbeidskorting

Arbeidskorting gaat omhoog. Het maximale bedrijf aan arbeidskorting gaat van €4.260 naar €5.052. Vanaf een inkomen van €37.626 wordt deze met 6,51 procent afgebouwd tot nul.

Middelingsregeling afgeschaft

De middelingsregeling in de inkomstenbelasting wordt afgeschaft per 1 januari 2023. Dit houdt in dat 2022-2024 het laatste tijdvak is waarover middeling mogelijk is.

Box 2: twee schijven

Het huidige box 2-tarief van 26,9% zal per 2024 worden vervangen door twee schijven. 24,5% voor winstuitkeringen tot €69.000 en 31% voor alles wat daarboven uitstijgt.

Box 2: doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon dga

Directeuren-grootaandeelhouders moeten vanaf 2023 een gebruikelijk loon toekennen dat niet af mag wijken van het salaris voor een vergelijkbare functie in loondienst.

Vennootschapsbelasting

Het lage tarief van de winstbelasting gaat omhoog van 15 procent naar 19 procent. Daarbij gaat de drempel voor het opstaptarief omlaag van €395.000 naar €200.000.

Box 3: werkelijk rendement per 2026

Per 2026 wordt een nieuw stelsel ingevoerd op basis van werkelijk behaald rendement, zoals rente, dividend, huurinkomsten en waardeontwikkelingen.

Box 3: stapsgewijze verhoging tarief

Het belastingtarief voor inkomen uit sparen gaat stapsgewijs omhoog naar 34% van het huidige 31%.

Overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting stijgt sterker dan eerder aangegeven, namelijk van 8% naar 10,4% in plaats van 9%.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt versneld afgebouwd en gaat van 6.310 euro in 2022 naar uiteindelijk 900 euro in 2027. De startersaftrek blijft ongewijzigd.

Btw-nultarief op zonnepanelen

Voor particulieren verdwijnt de btw op zonnepanelen.