Selecteer een pagina

Een werkgever is wettelijk verplicht om tenminste één maand voordat een contract voor bepaalde tijd van langer dan zes maanden afloopt schriftelijk aan de werknemer laten weten dat het contract niet verlengd wordt. Dit is de aanzegverplichting. Wordt het dienstverband verlengd? Ook dan moet de werkgever iets laten weten. In de Wet werk en zekerheid is sinds 2015 een aanzegverplichting opgenomen voor werkgevers. Die verplichting rust alleen op de werkgever. En dus niet op de werknemer. Een aanzegging is overigens iets anders dan opzegging van een arbeidsovereenkomst. Voor opzegging gelden heel andere wettelijke eisen.

Wat is een aanzegging?
Een aanzegging is kort gezegd een aankondiging van de werkgever aan de werknemer over het verlengen of het eindigen van het lopende tijdelijke arbeidscontract. Hiervoor is in de wet een verplichting tot aanzegging opgenomen. De werkgever is daardoor verplicht een werknemer tijdig te informeren bij tijdelijke contracten van langer dan zes maanden of het tijdelijke contract verlengd wordt of niet. En als het tijdelijke contract verlengd wordt onder welke voorwaarden dit contract verlengd wordt. De aanzegverplichting geldt niet bij een werknemer met een arbeidsovereenkomst met een looptijd van korter dan zes maanden of voor de duur van een bepaald project.