Selecteer een pagina

Om de overeengekomen arbeidsomvang per maand te berekenen hanteert u het aantal contracturen zoals opgegeven op de loonaangifte. Dit getal vermenigvuldigt u met 13 en deelt u daarna door 3.

Rekenvoorbeeld: Jeannine heeft een arbeidsovereenkomst voor 40 uur per week. Haar overeengekomen arbeidsomvang is dus (40 x 13) / 3 = 173,33 uur per maand. Haar arbeidsomvang per kalenderjaar berekent u door dit getal met 12 te vermenigvuldigen: 173,33 x 12 = 2.080 uur per kalenderjaar.