Selecteer een pagina
  • Coronasteunregelingen zoals TVLNOW en Tozo lopen tot 1 oktober 2021.
  • Aanvragen van TVL Q3 2021 kan tot 26 oktober 2021. NOW en Tozo kun je tot 1 oktober aanvragen. Je krijgt eerst een voorschot. De afhandeling van deze regelingen loopt nog enige tijd door. Je vraagt zelf om vaststelling van de TVL- en NOW subsidie bij RVO en of UWV. Bij vaststelling van de regelingen kan het zijn dat je geld moet terugbetalen of dat je naast het voorschot ook de rest van je subsidie krijgt.
  • Vanaf 1 oktober 2021 kun je geen belastinguitstel meer krijgen. Vanaf die datum moet je weer aan je nieuwe belastingverplichtingen voldoen, zoals afdracht van omzetbelasting voor het 3e kwartaal van 2021. En inkomstenbelasting voor 2020 als je boekhouder of accountant gebruik maakt van de uitstelregeling. Vanaf 1 oktober 2022 los je je belastingschuld af in 60 maanden.
    Heb je TVL ontvangen? €Je betaalt geen inkomstenbelasting over de subsidie, maar je moet het wel opgeven als onbelaste winst in je inkomstenbelastingaangifte.
    Over je ontvangen Tozo-uitkering betaal je belasting, omdat het valt onder inkomen. Je ontvangt van je woongemeente een jaaropgave met het totale bedrag aan Tozo. Dit bedrag geef je in je aangifte inkomstenbelasting op onder het kopje Pensioenen en andere uitkeringen. Daarna kies je voor Bijstandsuitkering (Participatiewet).
    Ontvangen NOW-subsidie vermeld je in je aangifte inkomstenbelasting als inkomsten onder personeelskosten. Dan zijn je kosten lager, je resultaat hoger en daardoor betaal je inkomstenbelasting over deze NOW-subsidie.