Selecteer een pagina

Als ondernemer krijg je te maken met bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid. De afkorting voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is AVB, terwijl een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt afgekort als BAV. Dit zijn de verschillen.

In dit artikel

De twee verzekeringen hiervoor worden vaak met elkaar gecombineerd. Dat betekent ook dat beide verzekeringen niet hetzelfde zijn. Omdat de woorden zoveel op elkaar lijken, worden de dekkingen van beide verzekeringen vaak door elkaar gehaald. Welke verzekering welke aansprakelijkheid dekt, is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Ondernemers hebben vaak een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB), terwijl ze juist vaak een risico lopen dat onder de beroepsaansprakelijkheid (BAV) valt. Dit zijn de verschillen tussen beide verzekeringen.

Over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

De meeste ondernemers kiezen voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Bedrijfsaansprakelijkheid houdt in dat je als ondernemer altijd het risico loopt dat jij of een collega schade veroorzaakt. Met de AVB ben je beschermd tegen de kosten als gevolg van deze schade.

Denk bijvoorbeeld aan zaakschade, bijvoorbeeld als je een eigendom van een potentiële opdrachtgever per ongeluk kapot maakt. Stel je voor dat je tijdens een meeting per ongeluk een kop koffie over de dure laptop van de opdrachtgever gooit. Een AVB dekt de kosten van deze schade.

Ook letselschade wordt bij deze verzekering gedekt. Een voorbeeld van letselschade is als de klant in jouw bedrijfspand is en lelijk ten val komt door gebreken aan het bedrijfspand. Hiervoor kun je dan aansprakelijk worden gesteld. Als je een beroep hebt in de bouw, installatie of media heb je te maken met een ander risico, namelijk opzichtrisico. Dat zijn schades aan spullen van personen die je inleent. Standaard is deze schade niet verzekerd bij de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Dekking voor werkgeversaansprakelijkheid

Als je weleens een zzp’er inschakelt voor dezelfde werkzaamheden als jij zelf doet, dan is het handig om deze persoon mee te verzekeren in de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dat hoeft niet als deze persoon zelf ook al een AVB heeft. Dan is het belangrijk om na te gaan of de premie aan zijn of haar kant ook betaald is.

Dekking voor productaansprakelijkheid

Als je een product importeert of produceert, is er een risico dat klanten daardoor schade kunnen ondervinden. Zij kunnen jou als fabrikant hiervoor aansprakelijk stellen. Daarom is het mogelijk om binnen de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een module voor productaansprakelijkheid af te sluiten.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Dan de beroepsaansprakelijkheid. Deze verzekering komt van pas als je een adviserend beroep hebt. Risico’s in een adviesberoep zijn dat je een vergissing maakt in een advies, vergeet werkzaamheden uit te voeren, geen goede kwaliteit levert (nalatigheid) of het advies eigenlijk onjuist is. Stel: je vertaalt juridische documenten van klanten. Daarbij maak je ernstige fouten, waardoor de klant financiële schade ondervindt. Hij stelt jou dan aansprakelijk voor de geleden schade. Deze schade kun je vergoed krijgen aan de hand van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De meeste ondernemers die een BAV afsluiten, zijn bijvoorbeeld advocaten, notarissen, architecten en mensen die werkzaam zijn in de medische wereld.

Wat als je aansprakelijk wordt gesteld?

Als ondernemer wordt het risico steeds groter dat je aansprakelijk wordt gesteld. Dat komt doordat wet- en regelgeving de afgelopen jaren steeds verder zijn veranderd. Opdrachtgevers vragen dus vaker een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Zo weten ze zeker dat zij zelf geen risico lopen bij het inschakelen van zzp’ers. Veel opdrachtgevers stellen dit zelfs als harde eis voordat er een opdracht verstrekt wordt.

Als je bijvoorbeeld als advocaat een juridisch advies geeft dat niet blijkt te kloppen, kun je aansprakelijk worden gesteld. De kans op financiële schade is dan behoorlijk groot. Door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten kun je je hiertegen beschermen.

En wat zijn dan de verschillen?

Ten slotte de verschillen. Bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) wordt altijd zaak- en letselschade gedekt. Dat is bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet het geval. Als je een beroepsfout maakt door adviezen, dekt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dit niet. Hiervoor heb je juist een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) nodig.

Produceer je producten, dan heb je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) nodig. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt geen productaansprakelijkheid of opzichtrisico’s. Een opzichtrisico is wel een aanvullende module bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.