Selecteer een pagina

eHerkenning is een initiatief van de Rijksoverheid en is ontwikkeld in samenwerking met het bedrijfsleven en is daarmee een zogenaamde privaat-publieke samenwerking

Onderstaand stappenplan leidt u door de belangrijkste aspecten. Het daadwerkelijk aanvragen van eHerkenning regelt u bij één van de erkende eHerkenning leveranciers.

Wilt u direct eHerkenning aanvragen bij een erkende leverancier? Maak uw keuze met behulp van het leveranciersoverzicht.

Let op:
Voor het aanvragen van eHerkenning moet u enkele belangrijke stappen doorlopen. De verwerkingstijd van uw aanvraag is afhankelijk van hetgeen in het Handelsregister is opgenomen over uw organisatie:

  • Heeft u enkel en alleen eHerkenning nodig om aangifte te doen via Mijn Belastingdienst Zakelijk, dan kunt u gebruik maken van de Compensatieregeling. Op de website van RVO vindt u meer informatie.
  • Bent u de bestuurder of natuurlijk rechtspersoon van de aanvragende organisatie en volledig bevoegd om namens de organisatie te handelen? Dan is de levertijd voor het aanvragen van eHerkenning ongeveer 0 – enkele dagen;
  • Heeft uw organisatie een complexe bestuurdersstructuur (met veel en/of gezamenlijk bevoegde bestuurders), of betreft het meerdere KvK’s waarvoor eHerkenning aangevraagd dient te worden, zorg dan voor alle benodigde informatie voor uw aanvraag en houdt ook dan rekening met de levertijden.
  • Een aanvraag moet juist en volledig zijn en voorzien van de juiste documenten en handtekeningen. Zo moet uw organisatie bijvoorbeeld ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel om eHerkenning aan te kunnen schaffen. Bij het verwerken van aanvragen EH3 moeten de leveranciers van eHerkenning verplicht allerlei controles doen op deze gegevens, zoals fysieke of elektronische identificatie en het vaststellen van de bevoegdheid. De verwerkingstijd van uw aanvraag is onder meer afhankelijk van hetgeen in het Handelsregister is opgenomen over uw organisatie.

Kortom, verdiep u op tijd in eHerkenning en vraag uw persoonsgebonden eHerkenning tijdig aan. Kijk goed naar onderstaand stappenplan met de benodigde verplichte gegevens voor uw aanvraag en neem in het geval van complexe bestuursstructuren en bij ketenmachtigingen contact op met de leverancier.

Kijk ook op www.eherkenning.nl