Selecteer een pagina

Voor kleine, in de kern gezonde bedrijven, wordt binnenkort een nieuwe overbruggingskredietregeling opengesteld. Met de zogenoemde Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKC) moeten ondernemers relatief snel en eenvoudig kleine leningen kunnen afsluiten bij financiers (meestal banken).

Wat houdt de regeling in?

Binnen de KKC-regeling staat de overheid voor 95% garant voor leningen van 10.000 tot 50.000 euro, de rest van het risico ligt bij de financiers. De looptijd is maximaal 5 jaar, de rente maximaal 4%. Ondernemers die van de regeling gebruikmaken betalen eenmalig 2% vergoedingspremie aan de staat. Voor de KKC is 750 miljoen euro gereserveerd.

Waarom een nieuwe kredietregeling?

De nieuwe regeling is nodig als aanvulling op de al eerder opgetuigde kredietregelingen. Die regelingen, waaronder de BMKB-C en GO, zijn vanwege de handelingskosten minder geschikt voor kleine leningen. Daar komt het hoge risico voor financiers als gevolg van de coronacrisis bij. Kleine bedrijven komen hierdoor moeilijk aan krediet, terwijl ze dat juist nu hard nodig hebben. De KKC-regeling moet dit probleem verhelpen.

Wat zijn de voorwaarden?

Om aanspraak te maken op de KKC moet een onderneming:

  • ingeschreven staan bij KVK voor 1 januari 2019
  • een minimale jaaromzet hebben van 50.000 euro
  • voor de coronacrisis voldoende winstgevend zijn geweest

Door de garantstelling lopen financiers waar je de lening aanvraagt minder risico. Leningen worden alleen verstrekt aan gezonde bedrijven die de capaciteit hebben om aan hun terugbetalingsverplichtingen te voldoen. De financier maakt die afweging en gaat uit van de Gedragscode Kleinzakelijke kredietverlening.

Hoe doe ik een aanvraag?

De nieuwe regeling is nog niet van kracht, de voorwaarden ervan worden nog uitgewerkt. Daarna moet de Europese Commissie nog goedkeuring geven. Als die goedkeuring er is, kan de regeling volgens de banken naar verwachting half mei open.Voor je aanvraag kun je in elk geval bij Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos Bank terecht. Alle financiers die voor de BMKB-C geaccrediteerd zijn, mogen de regeling uitvoeren.