Selecteer een pagina

Werkgevers in Nederland zijn verplicht om op de eerste werkdag van een nieuwe werknemer het identiteitsbewijs te controleren op echtheid én een kopie te maken.

Werkgevers moeten vaststellen of de persoon die voor hun staat ook is wie hij zegt te zijn. De werknemer is onder andere regels en wetten al verplicht om zich te kunnen identificeren aan bevoegde instanties en personen als zij om een identificatie vragen. Zij hebben dus al een identificatieplicht. De werkgever is in dit geval verplicht om om een legitimatie te vragen. Dat betekent dat alleen een paspoort of id-bewijs voldoende is om aan de plicht te voldoen. De werkgever heeft grofweg 3 verplichtingen:

  1. een verificatieplicht, het identiteitsbewijs van werknemers moet bij indiensttreding worden gecontroleerd controleren op echtheidskenmerken en geldigheid;
  2. een bewaarplicht, er moet een kopie worden gemaakt van alle werknemers die in dienst komen;
  3. een zorgplicht, dat betekent dat de werknemers bij controle in de gelegenheid moet worden gesteld aan hun identificatieplicht te voldoen. De werknemers moeten ook tijdens het werk een geldig identiteitsbewijs bij zich dragen. Hier moet u uw werknemers op wijzen. Dit geldt voor mensen die rechtstreeks bij de werkgever in dienst zijn, maar ook voor ingehuurde arbeidskrachten zoals uitzendkrachten.