Selecteer een pagina

Inmiddels kennen we het riedeltje: bij nieuwe corona-maatregelen hoort ook een nieuw steunpakket. Het kabinet heeft veel van de huidige steun verlengd, uitgebreid of vergroot. Het nieuwe pakket zal 7,6 miljard euro kosten en geldt de eerste twee kwartalen tot 1 juli 2021.

In het kort:

 • TVL
  • Gaat omhoog naar 85% bij een omzetverlies van 30% of meer.
  • Het maximumbedrag TVL gaat omhoog naar 300.000 euro.
  • Ook grotere organisatie (>250 werknemers) kunnen nu TVL aanvragen tot max 400.000 euro.
  • Het minimale subsidiebedrag gaat omhoog van 750 naar 1500 euro.
  • Detailhandel kan 21% (voorheen 5,6%) voorraadvergoeding aanvragen tot maximaal 200.000 euro.
 • NOW
  • De subsidie gaat met 5% omhoog naar 85% van de loonsom.
  • NOW aanvragen voor Q1 2021 kunnen vanaf 15 februari ingediend worden.
 • Tozo
  • De Tozo is verlengd en kan vanaf februari tot 1 maand eerder met terugwerkende kracht aangevraagd worden.
 • WKR
  • De WKR-verruiming is ook voor 2021 verlengd. Tot een loonsom van 400.000 euro mag 3% vrije ruimte gerekend worden.
 • Andere maatregelen:
  • De periode uitstel van belasting aanvragen is tot 1 juli 2021 verlengd.
  • Dga’s kunnen een lager gebruikelijk loon aanvragen bij omzetverlies.
  • Er komt een garantiefonds voor evenementen.
  • Ondernemers die gebruik maken van de TOA en WHOA kunnen mogelijk krediet krijgen voor een doorstart

Vaste Lasten Ondernemers

De Tegemoetkoming Vaste Lasten krijgt een fikse uitbreiding. Waar ondernemers voorheen bij 30% omzetverlies 50% van de vaste lasten vergoed konden krijgen (en 70% TVL bij 100% omzetverlies), krijg nu iedereen 85% TVL bij een omzetverlies van 30% of meer. Het maximumbedrag voor het MKB gaat ook omhoog van 90.000 euro naar 330.000 euro. Grotere ondernemingen kunnen vanaf nu ook aanspraak maken op de steun, omdat de eis van maximaal 250 medewerkers vervalt. Deze grote ondernemingen kunnen maximaal 400.000 euro subsidie ontvangen.

Kleinere ondernemingen, zoals de kapper- of pedicurezaak, krijgen ook extra ondersteuning. Het minimale subsidiebedrag gaat omhoog van 750 euro naar 1.500 euro. Om aanspraak te maken op de TVL heeft een onderneming wel minimaal 3.000 euro aan vaste lasten in een kwartaal nodig. Het kabinet onderzoekt nog of deze drempel verlaagd kan worden zodat meer kleine ondernemingen aanspraak kunnen maken op de regeling.

De voorraadvergoeding voor de detailhandel wordt verlengd en verhoogd. De subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 21% zijn van het vastelastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%). De voorraadvergoeding kan oplopen tot maximaal 200.000 euro.

NOW en TOZO

De subsidie voor loonkosten, de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, wordt verhoogd van 80% naar 85% van de loonsom. De loonsomvrijstelling- het deel van de loonsom dat een werkgever kan laten dalen zonder subsidieverlaging- blijft 10%. Aanvragen voor NOW-subsidie over het eerste kwartaal van 2021 kunnen vanaf 15 februari aangevraagd worden.

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is ook verlengd en kunnen ondernemers vanaf 1 februari ook met terugwerkende kracht voor de maand ervoor aanvragen. Een ondernemer kan dus op 1 februari een aanvraag doen met terugwerkende kracht voor Tozo vanaf 1 januari. Waar eerst sprake zou zijn van een vermogenstoets vanaf 1 april, heeft het kabinet besloten daarvan af te zien.

WKR

De vrije ruimte van de WKR voor de eerste 400.000 euro loonsom was in 2020 tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3%. Over het meerdere gold in 2020 een vrije ruimte van 1,2%. De tijdelijke verhoging naar 3% in de eerste schijf zal ook voor heel 2021 blijven gelden. De vrije ruimte in de tweede schijf, de loonsom boven 400.000, is wel gewijzigd voor 2021 naar 1,18%.

Uitstel van belasting

De periode waarin uitstel van belasting aangevraagd kan worden is verlengd tot 1 juli 2021. Ondernemers die al uitstel aangevraagd hebben, zijn automatisch verlengd tot 1 juli en ondernemers die nog geen uitstel hebben kunnen dat nu alsnog doen. De datum waarop de terugbetaling start is ook verlegd naar 1 oktober. Daarna krijgen ondernemers 36 maanden de tijd om de belastingschuld af te lossen.

Lager gebruikelijk loon

Wie DGA is van zijn of haar eigen onderneming kan het gebruikelijk loon lager vaststellen als de omzet met 30% of meer gedaald is vergeleken met 2019. De ondernemer mag bij het gebruikmaken van deze regeling de dividenduitkering aan zichzelf niet laten stijgen. De formule voor het berekenen van het lagere gebruikelijke loon is volgens de Belastingdienst als volgt: Gebruikelijk loon in 2021 = gebruikelijk loon over 2019 x (omzet exclusief BTW over heel 2021/ omzet exclusief BTW over heel 2019).

Garantiefonds evenementen

Het kabinet introduceert een garantiefonds voor evenementen. Organisatoren kunnen evenementen plannen voor na 1 juli, of wanneer het weer verantwoord is, met minder risico. Het kabinet werkt nog aan de precieze invulling.

Doorstart

Ondernemers die gebruik willen maken van de wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), als onderdeel van het Time Out Arrangement, kunnen binnenkort gebruik maken van kredietfaciliteiten. Met een combinatie van WHOA en krediet hoopt het kabinet dat bedrijven een doorstart kunnen maken als de situatie beter is om banen te behouden. Ook kijkt het kabinet naar het kwijtschelden van (belastingschulden) als onderdeel van de TOA. Naar verwachting is er pas in het tweede kwartaal meer bekend over deze regeling.