Selecteer een pagina

De NOW is een tegemoetkoming voor werkgevers met personeel. Om banen te behouden voor je medewerkers (vaste en flexibele krachten) kun je een deel van de loonkosten vergoed krijgen. Met de vergoeding kun je lonen blijven doorbetalen. Aanvragen doe je via het UWV.

De huidige NOW3-vergoeding is gebaseerd op de loonsom van juni 2020. De tegemoetkoming is maximaal 85% van dat bedrag. De NOW3 is aan te vragen tot en met juni 2021. De regeling bestaat uit drie tijdvakken van ieder drie maanden:

 • NOW 3.1: oktober – december 2020
 • NOW 3.2: januari – maart 2021
 • NOW 3.3: april – juni 2021

Meer over de coronamaatregelen lees je in het artikel Corona: wat moet je weten als ondernemer?

Voorwaarden en kenmerken van NOW 3.3

Vanaf 6 mei 2021 is de NOW 3.3 aan te vragen. Om de aanvraag goedgekeurd te krijgen moet je voldoen aan deze voorwaarden:

 • Je bedrijf is opgericht voor 2 februari 2020
 • Je hebt een gemiddeld omzetverlies van 20% of meer in de periode april – juni 2021
 • Als je eerder gebruik hebt gemaakt van NOW 3.2, dan moet de aanvraag voor NOW 3.3 aansluiten op de vorige periode van 3 maanden.
 • De huidige loonsom mag maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit gevolgen heeft voor de tegemoetkoming.
 • De tegemoetkoming is van toepassing op vaste krachten, maar ook op flexibele krachten en payrollkrachten. Je betaalt iedereen 100% door.
 • Je hebt een inspanningsverplichting om personeel scholing aan te bieden (zie het artikel over de subsidie NL Leert Door).
 • Bij bedrijfseconomisch ontslag moet melding gemaakt worden bij het UWV, omdat dit van invloed is op de NOW.
 • Je blijft loonaangifte doen zoals in de normale situatie.
 • Er mogen geen dividend of bonussen uitgekeerd worden.
 • De NOW geldt ook voor DGA’s en directeuren van bv’s, mits zij premies betalen voor sociale werknemersverzekeringen.

Hoogte NOW berekenen

De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonsom. Dit is alleen het geval als het omzetverlies 100% procent is. De vergoeding valt lager uit naarmate het omzetverlies lager is. Een paar voorbeelden:

OMZETDALING HOOGTE NOW 3.2 EN 3.3
100% 85%
80% 68%
50% 42,5%
40% 34%
20% 17%