Selecteer een pagina

De regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is uitgebreid voor meer beroepsgroepen. Ook zijn de voorwaarden voor een aantal bestaande sectoren aangevuld.

Contactberoepen
De regeling staat nu ook open voor ondernemers in diverse contactberoepen (bijv. tattooshops), kleine mkb-winkeliers in de food, toeleveranciers (onder andere groothandel) en dienstverlening (zoals taxibedrijven). Agrarische bedrijven die bijvoorbeeld met hun camping of verhuur van vakantiehuisjes omzetverlies lijden, kunnen ook een aanvraag indienen.

Aanvulling voorwaarden
Als de onderneming van uw klant een vestiging heeft die fysiek afgescheiden is van zijn privéwoning en een eigen opgang of toegang heeft, dan kan hij ook TOGS aanvragen. Bewijsstukken moet u met de aanvraag meesturen.

Ook voor een aantal andere ondernemingen zijn aanvullende voorwaarden opgenomen. Deze vindt u op de internetsite van RVO.

Tandartsen en fysiotherapeuten
Voor gedupeerde zorgondernemingen zoals bijvoorbeeld praktijken van tandartsen en fysiotherapeuten geldt dat zij hun aanvraag vanaf 22 april kunnen indienen.