Selecteer een pagina

De Tozo is meerdere malen verlengd sinds maart 2020:

 • Tozo 1: maart t/m mei 2020
 • Tozo 2: juni t/m september 2020
 • Tozo 3: oktober 2020 t/m maart 2021
 • Tozo 4: april t/m juni 2021

Sinds Tozo 3 is een partnerinkomenstoets van toepassing. Dat houdt in dat het inkomen van je huishouden gaat gelden, in plaats van je individuele inkomen. De huidige Tozo 4 is aan te vragen sinds 1 april 2021. Er wordt niet getoetst op beschikbare geldmiddelen, net als bij Tozo 3. Na juni 2021 kun je aanspraak maken op het reguliere Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen).

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Je moet je werkzaamheden in Nederland uitoefenen én ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Je bent daarnaast vóór 17 maart 2020 gestart met de onderneming en je voldoet aan het urencriterium, dat versoepeld is vanwege de coronacrisis. Als je in Nederland woont maar je bedrijf gevestigd is in het buitenland, kun je alsnog gebruik maken van de inkomensondersteuning (niet de bedrijfslening, zie hieronder). Als je in het buitenland woont maar je bedrijf is gevestigd in Nederland, dan geldt het andersom: je kunt wel gebruik maken van de bedrijfslening maar niet van de inkomensondersteuning. Zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen gebruik maken van het bedrijfskrediet. Ook mag er geen sprake zijn van surseance of faillissement voor je onderneming.

Hoe vraag ik Tozo 4 aan?

De aanvraag moet ingediend worden in de gemeente waar je woont. Bij de aanvraag moet je het volgende doorgeven:

 • NAW-gegevens en leeftijd.
 • Verklaring over het voldoen aan het urencriterium en het bezit van de vereiste vergunningen.
 • Bij aanvraag uitkering levensonderhoud: berekening van het verwachtte netto-inkomen in de maanden waarvoor de aanvraag wordt gedaan.
 • Gegevens over de samenstelling van het huishouden (wel/geen partner).
 • Naam onderneming, nummer en datum van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, rechtsvorm, verklaring over vestiging bedrijf of uitvoering hoofdzakelijke activiteiten in Nederland.
 • Bewijsstukken: kopie van legitimatiebewijs of identiteitsbewijs en dat van de eventuele partner, eventuele jaarrekening, afschrift bankrekening waarop uitkering of lening gestort moet worden, andere bewijsstukken die noodzaak van de lening bedrijfskrediet of eventueel uitkering levensonderhoud aannemelijk maken.
 • Verklaring dat de financiële problemen zijn ontstaan door de coronacrisis.
 • Voor hoeveel (1, 2 of 3) en welke maanden je de overbrugging wil aanvragen.

Bedrijfslening

De tweede vorm van ondersteuning is een lening voor bedrijfskapitaal, mocht je als zelfstandige plotseling in liquiditeitsproblemen komen. Leningen voor bedrijfskapitaal kunnen maximaal oplopen tot € 10.157 tegen een lager rentepercentage dan nu voor het Bbz geldt, namelijk 2%. De lening heeft een maximale looptijd van 3,5 jaar.