Selecteer een pagina

In 2020 zijn er 2 situaties waarin u de lage WW-premie moet herzien. Dit houdt in dat u met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie moet toepassen. 

U moet de lage ww-premie herzien in de volgende situaties

  • de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt uiterlijk 2 maanden na aanvang van de dienstbetrekking.
  • in een kalenderjaar is meer dan 30% extra uren verloond dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Bijvoorbeeld als de werknemer een contract heeft voor 20 uur per week, maar gemiddeld 32 uur per week werkt.

Herziening betekent dat met terugwerkende kracht de hoge WW-premie van toepassing is, omdat u niet meer voldoet aan de voorwaarden van de lage premie. De hoogte van de herziening is het verschil tussen de lage premies die u heeft betaald en de hoge premies die u zou moeten betalen over de voorafgaande maanden in het kalenderjaar. Of, als de arbeidsovereenkomst korter heeft geduurd, over de gehele duur van de arbeidsovereenkomst. Als een herziening betrekking heeft op perioden in 2 kalenderjaren, moet u voor elk respectievelijk kalenderjaar rekenen met de premies die in dat jaar van toepassing waren.