Selecteer een pagina

Zelfstandig ondernemer en zwanger?

Als zelfstandig ondernemer heeft u recht op een uitkering van ten minste 16 weken tijdens en na uw zwangerschap. Deze uitkering heet de Zelfstandige en Zwanger-regeling (ZEZ). Voorwaarden ZEZ U komt in aanmerking voor een ZEZ als u voldoet aan 1 van de volgende...

STAP-budget vervangt belastingaftrek studiekosten

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een budget van € 1.000 per jaar aanvragen voor opleiding en ontwikkeling. Deze vergoeding heet STAP-budget. STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie. Hiermee wil de overheid mensen helpen, die zich willen...

Arbeidsomvang per maand berekenen

Om de overeengekomen arbeidsomvang per maand te berekenen hanteert u het aantal contracturen zoals opgegeven op de loonaangifte. Dit getal vermenigvuldigt u met 13 en deelt u daarna door 3. Rekenvoorbeeld: Jeannine heeft een arbeidsovereenkomst voor 40 uur per week....

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding beperkt de mogelijkheden van een werknemer als hij uit dient treedt. In de arbeidsovereenkomst bepalen de werkgever en werknemer samen bij welke bedrijven de werknemer na afloop van het dienstverband in dienst mag treden. Met...